ORGANIZATORZY

Powołanie i droga

19 czerwca 2022

Górecko Kościelne

7

ORGANIZATORZY EXODUSU RODZIN

Duszpasterstwo Rodzin

Referat Duszpasterstwa Rodzin
Kuria Diecezjalna w Zamościu
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
tel. (084) 627 95 21 wew. 18

Osoby kontaktowe:

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Maciej Lewandowski

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
Dorota Szatraj
tel: 514 811 434
dyżur: wtorek, 9.00 – 12.30

Wspólnota w Jego Ręku

Wspólnota W Jego ręku wyrosła z doświadczenia odnowy charyzmatycznej – nasze początki sięgają 1993 r. kiedy przy parafii katedralnej w Zamościu powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym. Od roku 2002, ze względu na większe potrzeby lokalowe, spotkania uwielbienia odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu. W 2016 roku przyjęliśmy nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. (Pwt 33,3)

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego dary i charyzmaty określają nasz charakter. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Wspólnota jest prowadzona przez liderów świeckich we współpracy z ks.. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół cotygodniowych spotkań modlitewnych i Eucharystii w każdy II piątek miesiąca, po której uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Istotną częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim.

Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha (wstaw logo zamiast słowa). Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku Alpha(wstaw logo zamiast słowa) jest organizowana również dla młodzieży.

Misją Wspólnoty W Jego ręku jest budowanie katolickiej, wielopokoleniowej wspólnoty uczniów Chrystusa w drodze. Dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do formacji duchowej. Jej początkiem jest seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl kilku spotkań, które wprowadzają uczestników w żywe doświadczenie wiary chrześcijańskiej i pomagają nawiązać osobistą więź z Bogiem. Kolejnym etapem formacji jest cykl spotkań GPS (grupy poseminaryjne). Cykl ten uczy jak żyć na co dzień doświadczeniem żywej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie. Po GPS’ach można wejść do Źródła – jest to część Wspólnoty W Jego ręku, która skupia osoby będące w stałej, corocznej formacji i pragnące wzrastać duchowo.

W październiku 2016 r. z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we Wspólnocie Przymierza.

Wspólnota zapewnia także formację dla dzieci i młodzieży. Jeżeli szukasz żywego doświadczenia Boga, bliskiej relacji z ludźmi, którzy Go spotkali przyjdź na nasze spotkanie.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Rodziny związane z Exodusem Młodych.

Exodus Młodych już od ponad 10 lat zrzesza młodzież poszukującą odpowiedzi na pytania o wiarę w Boga, chcących tworzyć prawdziwe, głębokie relacje z drugim człowiekiem, szukających drogi w swoim życiu. I tę drogę już od lat Pan Bóg pomaga nam odnajdywać. Wraz z upływem czasu, jedni wkroczyli na ścieżkę powołania zakonnego, kapłańskiego, inni założyli rodziny, niektórzy z nas realizują się w służbie misyjnej… Wspólnota, jaką tworzyliśmy przez ostatnie lata, głównie na corocznych rekolekcjach, była dla nas umocnieniem, inspiracją, naładowaniem akumulatorów na kolejny rok pracy nad sobą i nad naszą relacją z Bogiem i drugim człowiekiem. Wracaliśmy na Exodus pełni wdzięczności i radości, spotykając ludzi coraz bardziej ukształtowanych i promieniujących Bożą Miłością. A także zupełnie nowych młodych szukających prawdy w swoim życiu, których nieraz braliśmy pod swoje skrzydła jak starsi bracia. Wspólne przeżywanie Eucharystii, wieczorów uwielbienia, spowiedzi, słuchanie konferencji zaproszonych gości, a także oglądanie naszego wspólnego wzrastania w wierze, było przepięknym przeżyciem i motywacją. Świadectwem, że wiara naprawdę odmienia nasze życie. Dziś mierzymy się w życiu z coraz to nowymi, trudniejszymi zadaniami. Nadal potrzebujemy siebie, by wzrastać i trwać w wierze. Czasem czujemy, że w tych nowych wyzwaniach dopiero raczkujemy, jak nasze dzieci. Potrzebujemy świadectwa rodzin, które wraz z Bogiem przeżywają swoją codzienność. Ich miłości i wsparcia. Exodus Rodzin wyszedł nam naprzeciw, oferując dalszą formację, możliwość spotkania wierzących rodzin z wielu wspólnot naszej diecezji. To piękne, że możemy spotkać się tu razem z naszymi bliskimi, których nieraz mieliśmy ochotę zabrać na Exodus Młodych i czerpać z ich doświadczenia i miłości, formując nowe pokolenia. Myślimy, że oni również potrzebują tam nas.

DOMOWY KOŚCIÓŁ, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie


​ Kim jesteśmy?
​ Jesteśmy wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo, a jednocześnie nawiązywać znajomości i przyjaźnie z innymi rodzinami katolickimi. W Domowym Kościele uczymy się, jak budować prawdziwą jedność w małżeństwie oraz jak wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Dzięki wspólnocie dzieci mają kontakt z rówieśnikami podzielającymi podobne wartości. Domowy Kościół jest częścią Ruchu Świtało-Życie (OAZY) powołanego do życia przez czcigodnego sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach polski, a także za granicą.
Jak działamy:
Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (4 – 7 małżeństw wraz z księdzem) Poprzez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami wspomagamy się wzajemnie w budowaniu szczęśliwych, chrześcijańskich rodzin. Jeździmy też na rekolekcje razem z dziećmi oraz spotykamy się towarzysko przy rożnych okazjach
Jeżeli chcecie:
• umacniać swoją wiarę
• poznać nowych przyjaciół
• pielęgnować miłość małżeńską
• nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
• nauczyć się rozwiązywania konfliktów
Zapraszamy do Domowego Kościoła
Domowy Kościół pomaga nam trwać w miłości nie tylko w okresie zakochania, ale przez całe życie

dane kontaktowe:
strona krajowa DK: www.dk.oaza.pl
strona diecezjalna: www.foska.pl

Jolanta i Grzegorz Pluta para diecezjalna diecezji zamojsko-lubaczowskiej, tel: 504 068 276